Op 22 mei 2019 organiseerde iMediate voor de tweede keer het evenement This is IT. De doelgroep van onze titel ChannelConnect kwam bij elkaar in Bunnik, om inspiratie op te doen, kennis te delen en te netwerken.
iMediate-directeur Joost Driessen opende de dag met het afspelen van een radiocommercial zoals die dagelijks in vele varianten te horen zijn: een dienstverlener belooft de mkb’er te ontzorgen, “opdat die kan doen wat hij het liefste doet: ondernemen”. De praktijk is anders, weten we. Ondernemers zijn te veel tijd kwijt aan het oplossen van issues die samengaan met een ICT-implementatie.
Onvoldoende
Deze observatie wordt gestaafd door onderzoek dat ONL voor Ondernemers, partner van het event, liet uitvoeren onder bedrijven: Mkb-bedrijven geven hun IT-dienstverlener niet meer dan een 5,4. Geen voldoende dus. 45 Procent van de bedrijven is matig tevreden of ronduit ontevreden over recente implementaties. En een trusted advisor is de dienstverlener ook niet, want 32 procent van de ondervraagden zoekt zelf online naar de beste oplossing.
Jort Kelder discussieleider
Deze bevindingen vroegen om een scherpe discussie tussen mkb-ondernemers en IT-dienstverleners. Om dat in goede banen te leiden is een sterke discussieleider nodig. Jort Kelder gaf op glanzende wijze invulling aan die rol. Hij adresseerde meteen het grootste probleem in de relatie tussen mkb’er en IT-dienstverlener. De beide kampen begrijpen elkaar niet, vooral door het gebruik van een niet te doorgronden jargon. Dit al dan niet bewust ingewikkeld maken leidt tot een barrière waardoor dienstverleners niet in staat zijn echt te doorgronden wat de klant wil. En de klant voelt zich niet begrepen.
Geen grip
Dit gevoel werd nog het sterkst verwoord door Paul von Stockhausen, eigenaar van Sparco International. Hij stelde dat een IT-implementatie een enorme impact kan hebben op een bedrijf. “Je weet wat het doel van de implementatie is, maar op het traject ernaar toe heb je in het geheel geen grip.” Voor Von Stockhausen als ondernemer is het aanstellen van een nieuwe medewerker minder ingrijpend dan een verbintenis aan te gaan met een IT-leverancier. “Een medewerker kun je inwerken.”
Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL voor Ondernemers, belichtte een specifiek aspect van het zakendoen met mkb-bedrijven. Deze ondernemers kunnen maar een paar jaar vooruit plannen, dat maakt het heel lastig te bepalen hoe de ICT-behoefte zich voor het bedrijf zal ontwikkelen.
Om het zowel mkb’ers als IT’ers eenvoudiger te maken elkaar te begrijpen, bestond het middagprogramma van This is IT uit een uitgebreide expo waar zo’n 50 bedrijven diverse oplossingen presenteerden en waren er een uitgebreid aantal kennissessies – van lessen in contentmarketing tot het zakelijk gebruiken van een tool als Dropbox.