Privacy

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy is voor iMediate B.V. (hierna: “iMediate”) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder informeren wij u hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten die wij aanbieden op internet en via apps, onder andere de diensten die wij aanbieden via de domeinen  www.imediate.nl, www.entertainmentbusiness.nl en www.channelconnect.nl en alle sub-domeinen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

iMediate verwerkt persoonsgegevens die we hebben verkregen doordat u van onze diensten gebruik hebt gemaakt en/of doordat u deze zelf met ons hebt gedeeld.

We kunnen de volgende (persoons)gegevens verwerken:

Voor welke doeleinden verwerken we persoonsgegevens?

iMediate kan persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Gegeven toestemming kan op ieder moment weer worden ingetrokken. Het intrekken van de toestemming heeft geen effect op de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens voordat de toestemming werd ingetrokken.

Welke cookies of overeenkomstige technieken gebruiken we?

Onze website gebruikt cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. U kunt meer lezen over welke cookies we plaatsen in ons Cookie Statement.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Wij geven persoonsgegevens in principe niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Dit kan echter gebeuren in het kader van onze dienstverlening of de levering van producten. iMediate zorgt er altijd voor dat persoonsgegevens alleen worden doorgegeven als dit op grond van de geldende (Europese) privacyregels is toegestaan, bijvoorbeeld omdat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als er een door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomst is gesloten.

We zijn op de hoogte van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 juli 2020, dat gevolgen heeft voor de (internationale) overdracht van persoonsgegevens. Op dit moment is nog veel onduidelijk over de mogelijke gevolgen. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om een passende oplossing te vinden. Wanneer we een passende oplossing hebben, zullen we u hierover informeren over in deze privacy verklaring.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

iMediate neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze privacy officer via privacy@imediate.nl

Indien wij een datalek constateren, zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast nemen we contact op met de betrokkene(n) binnen de wettelijk bepaalde termijnen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

iMediate bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor bovenstaande verwerkingsdoeleinden of om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Heeft u bijvoorbeeld een bestelling gedaan, dan bewaren we de informatie totdat de bestelling is afgehandeld en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).

Ingeval u bij ons heeft gesolliciteerd, maar niet bij ons in dienst treedt, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan zes maanden na beëindiging van de procedure.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

iMediate behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen via privacy@imediate.nl.

U hebt de volgende rechten:

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren, bijvoorbeeld door het sturen van een geldig legitimatiebewijs. Dit doen wij om te verzekeren dat we geen gegevens van de verkeerde persoon verstrekken, aanpassen of verwijderen. Mocht u een foto van een identiteitsbewijs toesturen, is het van belang te realiseren dat uw BSN-nummer en (pas)foto niet nodig zijn. Beiden kunt u afschermen op de betreffende foto.

Vragen of klachten

Indien u een vraag heeft over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen onze Privacy Officer door een e-mail te sturen naar privacy@imediate.nl

Op grond van de AVG heeft u daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Meer informatie kunt u vinden op de website van de autoriteit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Contactgegevens

Met vragen of klachten omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een email sturen aan privacy@imediate.nl  Of ons schriftelijk bereiken via het volgende adres:

iMediate B.V.

Arendstraat 33b

1223RE Hilversum

KvK-nummer 32047228

iMediate Contentmarketing