Een jaar geleden maakte Jasper, onze fotograaf een corona-proof groepsportret van de vertegenwoordigers van drie goede doelen. Bijna niemand dacht toen dat we nu, een jaar later nog gebonden zouden zijn aan corona-regels. Maar afgelopen week werd er opnieuw een cheque uitgereikt aan drie lokale goede doelen en opnieuw moest Photoshop eraan te pas komen om er een groepsfoto van te maken.   

Joost Driessen ‘Het is een goede gewoonte om relaties aan het einde van het jaar te bedanken met een cadeautje. Maar in december 2020 bedachten we dat het budget voor de relatiegeschenken beter besteed kon worden. Heel veel bedrijven hadden het door corona moeilijk, heel veel mensen hadden het zwaar. We kozen drie lokale goede doelen en vroegen in een e-mail aan zakenrelaties om te kiezen aan welk doel we het budget voor hun relatiegeschenk moesten doneren. Op de iMediate eindejaarsactie kwamen veel positieve reacties en omdat er in de situatie rond corona weinig veranderd is, besloten we om in 2021 de actie te herhalen. Dit jaar konden relaties kiezen tussen Stichting Muziekids, VPTZ Gooi & Vechtstreek en de Luisterlijn. Op basis van het aantal stemmen werd het budget verdeeld.

Stichting Muziekids

Jordan de Vos van Stichting Muziekids: ‘Stichting Muziekids geeft muziekbeleving aan kinderen in ziekenhuizen. Op het moment doen we dat in 19 ziekenhuizen. Op zes locaties hebben we permanente locaties. Hier in de buurt bijvoorbeeld in het Maximacentrum of bij Merem, waar kinderen die langdurig moeten revalideren de hele dag lekker muziek kunnen maken. Dat aantal permanente locaties willen we graag uitbreiden.

Onze kracht is dat we vaste bezettingen hebben, mensen die elke dag met kinderen muziek maken. In 2021 is het aantal vrijwilligers sterk gegroeid, van 300 naar 480 en daar zijn we heel blij mee. 

In 2022 willen we zoveel mogelijk kinderen bereiken en in meer ziekenhuizen aanwezig zijn. Wij zijn een muzikale pleister voor het ziekenhuis.’

VPTZ Gooi & Vechtstreek

Dik van Enk van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, VPTZ Gooi & Vechtstreek: ‘De VPTZ, de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Gooi en Omstreken is een vereniging die mensen bijstaat die palliatieve zorg nodig hebben, mensen die overlijden en geen kans meer hebben om beter te worden. Daarbij gaat het niet om medische zorg maar om waken, luisteren, en dagelijkse dingen zoals boodschappen.

We hebben een grote groep vrijwilligers en een betaalde kracht, een coördinator, die ervoor zorgt dat we bekend zijn bij huisartsen, bij instellingen, ziekenhuizen en hospices. 

In 2021 hebben we vijftig mensen kunnen helpen met stervensbegeleiding, dat is zwaar maar dankbaar werk. We krijgen per inzet een vergoeding vanuit Den Haag maar die is helaas niet voldoende om de onkosten van de organisatie te dekken. Daarom zijn we ontzettend blij met jullie bijdrage.’

De Luisterlijn

José Borkes is trainer/ begeleider bij de Luisterlijn. ‘De Luisterlijn is een vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers bieden een anoniem luisterend oor aan de telefoon, chat en mail. Mensen die daar behoefte aan hebben kunnen ons 24 uur per dag 7 dagen in de week en het hele jaar door bereiken.

Heel veel mensen in Nederland hebben geen netwerk en die horen nooit hun gedachtes hardop uitgesproken. Het helpt om die te delen, om menselijk contact te hebben. Dat hoeven geen moeilijke dingen of problemen te zijn. Soms bellen mensen die een mooie dag hebben gehad en dat met iemand willen delen. In een dienst van vier uur kan echt van alles voorbijkomen.

Het is fantastisch dat steeds meer mensen ons weten te vinden. We hebben nu vijftig vrijwilligers maar we zoeken er meer, vooral voor de nachtdiensten. Het aantal telefoontjes is de laatste jaren door corona toegenomen. Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. 

We willen de vrijwilligers die al langer bij ons in dienst zijn een masterclass van een dag aanbieden. Om zo onze waardering uit te spreken en ook om ze voeden met nieuwe luister- en gesprekstechnieken die we hebben ontwikkeld. Daar willen we jullie bijdrage aan besteden.’

Joost Driessen: ‘Het is mooi om te zien hoe deze doelen zich ieder op hun eigen manier inzetten voor mensen die het moeilijk hebben en dat zoveel vrijwilligers tijd en moeite besteden om dat werk mogelijk maken. Ik ben blij dat we daaraan met onze eindejaarsactie een bijdrage kunnen leveren.’

Op de -samengestelde- foto v.l.n.r. Wanda Kreuning (iMediate), José Borkes (de Luisterlijn), Dik van Enk (VPTZ Gooi & Vechtstreek), Jordan de Vos (Stichting Muziekids) en Ishèle Bueno de Mesquita (iMediate).